Zetelverdeling kende de voorbije legislatuur al enkele verschuivingen

Zetelverdeling oktober 2006 tot nu

Als we straks de vergelijking willen maken met de nieuwe resultaten is het misschien goed om te weten hoe de huidige zetelverdeling te kennen. Daarbij viel ons op dat de voorbije legislatuur als enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden.

partij 08/10/2006 13/10/2012
Open Vld 5 6
N-VA 2 2
Vlaams Belang 5 5
sp.a 5 4
CD&V Plus 10 7
Respect - -
Sterk HZ - -
Nieuw HZ 4 4
Onafhankelijk - 3

Datum van het bericht: zondag 14 oktober 2012


Terug