Veilig, comfortabel en zelfstandig wonen voor senioren

aangepaste bouwplannen

Een eigen plek, waar je je veilig en geborgen voelt, is de wens van iedereen. Tijdens de verschillende levensfases zetten we ons huis naar onze hand. Met kleine kinderen wordt de woonkamer omgevormd tot of uitgebreid met een speelhoek, hekjes worden geplaatst en allerlei voorzorgen worden genomen om gevaarlijke situaties te vermijden. Pubers hebben eerder nood aan privacy, wat een aparte ruimte vraagt. Als we wat ouder worden, en de kinderen trekken het huis uit, wordt de woning vaak te groot of moeilijker te onderhouden. Soms wordt het huis ook ouder en dringen vernieuwingswerken zich op (een nieuwe badkamer, een andere keuken,…).

Belangrijk is dat je ervoor zorgt dat je woning veilig en comfortabel wordt of blijft. Dit is noodzakelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en geen beroep te moeten doen op hulp. Als hulp op een bepaald ogenblik noodzakelijk is, zal dat bovendien langer en vlotter kunnen als je huis goed aangepast is.

Lees meer ...

Datum van het bericht: woensdag 30 oktober 2013


Terug