Wilsverklaring tot euthanasie laten registeren

wilsverklaring tot euthanasie

Regelmatig melden inwoners zich aan onze loketten aan met het verkeerde aangifteformulier dat verspreid wordt in de rusthuizen, bij de huisdokters en op een aantal websites. Het document “wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde” is echter niet het officiële, door de wet voorgeschreven formulier dat vereist is voor de registratie van de wilsverklaring bij de gemeente. De federale overheidsdienst volksgezondheid in Brussel aanvaardt deze formulieren niet.
Indien je een wilsverklaring euthanasie wenst te laten registreren, gelieve dan het wettelijk voorziene formulier in te vullen.

Datum van het bericht: woensdag 29 april 2015


Terug