Nieuw woonproject Vlamingenlaan/Toekomststraat

Plan woonproject Vlamingenlaan

De sociale huisvestingsmaatschappijen Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen en Vooruitzien cvba zijn bezig met het ontwikkelen van het binnengebied Toekomststraat/Vlamingenlaan in Boekt.
Het gemengd project omvat 29 sociale huurappartementen verdeeld over 5 blokken, 37 sociale koopwoningen en enkele bouwkavels. Met de aanleg van de wegenis werd al gestart. De eerste reeks sociale koopwoningen zijn in opbouw. De realisatie van de koopwoningen is voorzien voor 2017. Voor de sociale huurappartementen is de vergunningsaanvraag lopende.

Datum van het bericht: dinsdag 29 september 2015


Terug