Aanpassingswerken aan het recreatief fietsroutenetwerk

Fietsroute op de spoorwegzate

Het fietsroutenetwerk in onze gemeente wordt vrij intens gebruikt. De recreatieve fietsen zijn talrijk en ook de schoolgaande jeugd of gewoon fietsers die het netwerk gebruiken om veilig de verplaatsing van en naar het werk te maken zijn talrijk. Zulk veelvuldig gebruik zorgt ook voor extra onderhoud. In de loop van volgend jaar zullen een aantal onderhoudswerken uitgevoerd worden.

  • Spoorwegzate: overlaging in asfalt vanaf de grens met Lummen tot aan de Meylandtlaan;
  • Kiezelvoort: ter plaatse frezen van de bestaande verharding en fundering en het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding;
  • Weg naar de Grauwe Steen: bestrijking met slemafdichting;
  • Wegje rond de terril: aanbrengen van een half-verharding;
  • Zijwegje Halstraat: bestrijking met slemafdichting;
  • Verbindingswegje Halstraat-P. Paquaylaan: bestrijking met slemafdichting.

De geraamde kosten van deze werken bedragen 200.000 euro. Gemeente Heusden-Zolder en het provinciebestuur delen de kosten.

 

Datum van het bericht: vrijdag 30 september 2016


Terug