Investeren in gemeentelijke sportinfrastructuur!

sportvloer

De berichtgeving vanuit het kabinet Muyters was vrij duidelijk begin deze week. Vlaanderen kampt met verouderde sportinfrastructuur en het zal de rol van de gemeenten zijn om deze lokale problemen op te lossen. Dit staat natuurlijk in groot contrast met de jaren ’70 toen een gemeente gesubsidieerd werd op basis van het aantal m² sportinfrastructuur. Wat zijn de plannen van ons gemeentebestuur ?

Datum van het bericht: maandag 03 april 2017


Terug