Provincie informeert “buren van de waterloop”

Meldpunt

De Dienst Waterlopen van de provincie Limburg schreef onlangs al haar buren aan langs de waterlopen, dit zijn de eigenaars van percelen gelegen tegen de waterlopen van tweede categorie. Met deze gerichte campagne kreeg elke eigenaar een brief met 2 flyers in de bus, één om het recent opgerichte “Meldpunt Water” meer kenbaar te maken en één met informatie over de “basisregels langs waterlopen”.

Basisregels langs waterlopen

Bouwen of grond bewerken langs een waterloop doe je niet zomaar, er zijn immers een aantal regels te respecteren. Zo is het bv belangrijk dat de waterloop goed bereikbaar is zodat het onderhoud ervan vlot kan verlopen. Dit is noodzakelijk om de normale waterafvoer te garanderen en wateroverlast te voorkomen. Maar ook het natuurlijk karakter van de waterlopen wordt hierdoor behouden of verbeterd.

Meldpunt Water

Bij het Meldpunt Water kan iedereen terecht met een vraag of een klacht over een waterloop in zijn buurt. Merk je een ingezakte oever, een verstopping van een buis of een obstakel in de waterloop op? Dat kan je melden op meldpuntwater@limburg.be of tel. 011 23 73 23. Een team van toezichters staat klaar om een kijkje te komen nemen en indien nodig actie te ondernemen.

Meer info: www.limburg.be/waterlopen.

Datum van het bericht: vrijdag 16 juni 2017


Terug